Het hebben een beheren van een eigen bedrijf is een leuke uitdaging, maar het brengt soms ook wat onzekerheden met zich mee. Zo kan het voorkomen dat je een factuur hebt gestuurd naar een klant, maar de betaling nog niet hebt ontvangen, terwijl de betaaldatum allang verstreken is. Ook voor jou is het belangrijk om op tijd betaalt te krijgen, omdat je anders zelf in de problemen kan komen. Een kredietverzekering afsluiten is in dit geval een van de oplossingen. Wat is een kredietverzekering, voor wie is dit en wat zijn jouw mogelijkheden? Dat lees je hier!

Wat is een kredietverzekering?

Een kredietverzekering is een type verzekering waarbij je bescherming krijgt tegen de risico’s waar je tegenaan loopt als je een klant niet betaalt. Wanneer je goederen of diensten levert op factuur kan het voorkomen dat de betaling niet op tijd is. In het ergste geval heeft een klant financiële problemen en is deze niet in staat het openstaande krediet te betalen. Met een kredietverzekering zorg je ervoor dat de gevolgen van een niet-betalende klant worden opgevangen. Deze verzekering zorgt dus voor een vergoeding, zodat je zelf niet in de problemen komt.

Financiële zekerheid met een goede kredietverzekering

Het afsluiten van een kredietverzekering kan onder andere bij bedrijven als Coface. Je hebt hier de mogelijkheden uit verschillende soorten kredietverzekeringen: passend bij jouw bedrijf. Voor zowel kleine als grote bedrijven is er een passende kredietverzekering te vinden. Je ervaart met deze verzekering niet alleen financiële zekerheid, maar ook duidelijk inzicht in wat de kredietwaardigheid van je klanten is. 

 

Je hoeft je geen zorgen te maken over het mislopen van inkomsten: een kredietverzekering afsluiten biedt de oplossing. De prijs van een kredietverzekering wordt bepaalt op basis van omzet, risicospreiding en de afgesproken lever- en betalingsvoorwaarden die je met de klant hebt afgesproken. Wil je weten wat jij gaat betalen voor jouw kredietverzekering? Dan vraag je gemakkelijk en snel een offerte aan!

Een zorgverzekering, daar hebben we allemaal mee te maken. Maar waar we wel allemaal goed op moeten letten is dat we niet te veel betalen voor onze zorgverzekering. Laten we eerlijk zijn, zo een zorgverzekering is best kostbaar. Daarom is het belangrijk om voor jezelf de beste en goedkoopste zorgverzekering te kiezen. In deze blog krijg je hier meer over te lezen.

Wat is een zorgverzekering?

Een goedkope zorgverzekering is een verzekering die dekking geeft voor de kosten van zorg en medicijnen. Veel zorgkosten worden vanuit de basisverzekering gedekt. Echter zijn er ook kosten die niet door de basisverzekering gedekt worden, hiervoor moet je een aanvullende dekking kiezen. Dan moet je denken aan de kosten van een bril of tandheelkunde.

Een goedkope zorgverzekering wordt opgebouwd uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Hoe jouw aanvullende verzekering er uit gaat zien kan je helemaal zelf bepalen door modules aan je basisverzekering toe te voegen. He meer aanvulling je doet, hoe hoger de premie wordt die je moet betalen. Een aanvullende verzekering heeft een vrijwillig karakter en is dus niet verplicht.

Is het hebben van een zorgverzekering verplicht?

Als je in Nederland woont of werk is het verplicht om een basis zorgverzekering te hebben. Met deze verplichte verzekering ben je verzekerd voor alle zorg die onder de dekking van de basisverzekering valt. Het kan dan ook niet zo zijn dat je helemaal geen zorgverzekering hebt.

Welke basisverzekering moet je nemen dan?

De basis verzekering is bij iedere zorgverzekering gelijk. Alleen de premies en de manier van vergoeden van de zorgkosten kunnen nog wel eens van elkaar verschillen. Aan iedere verzekering zit ook een eigen risico vast welke je zelf kan kiezen. Wanneer je voor de basisverzekering kiest is het natuurlijk het meest slim om de goedkope zorgverzekering te kiezen, aangezien de dekking bij iedere verzekering hetzelfde is.

Wat is een eigen bijdrage?

Er zijn kosten in het basispakket waar een eigen bijdrage voor betaald moet worden. Deze eigen bijdrage is vooraf bepaald door een vast bedrag, een percentage van het bedrag of een bijbetaling voor de gemaakte kosten. Je kan de hoogte van de eigen bijdrage zelf bepalen, deze zal wel van invloed zijn op je premie. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie zal zijn voor de basisverzekering.

Wat wordt er in de basisverzekering gedekt?

In de basisverzekering worden verschillende zorgkosten volledig gedekt, hiervoor hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Dit zijn de zorgkosten waar het dan om gaat:

·        Huisartsenzorg

·        Kraamzorg

·        Griepprik voor mensen die onder een risicogroep vallen

·        Tandheelkundige zorg die onder de basisverzekering valt voor kinderen tot 18 jaar

·        Wijkverpleging

·        Verloskundige zorg

Kosten die niet onder deze zorg vallen zullen uit je eigen risico betaald worden.

Hoe werkt het eigen risico precies?

Wanneer je naar de dokter of nar het ziekenhuis gaat om behandeld te worden, of je krijgt medicijnen voorgeschreven, dan stuurt de zorgaanbieder of de apotheek de declaratie van de gemaakte kosten naar jouw zorgverzekeraar. De kosten van de zorg worden dan vergoed aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder zal jou dan de rekening sturen van de kosten binnen je eigen risico, tot het maximale bedrag aan eigen risico gebruikt is.

Als zzp’er moet je rekening houden met allerlei bedrijfsactiviteiten, die normaal gesproken door aparte afdelingen worden afgehandeld. Dit geldt ook voor het afsluiten van verzekeringen. Een belangrijke verzekering welke soms vergeten wordt staat in verband met de beroepsaansprakelijkheid. Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die voortkomt uit verzuim van zelfstandig ondernemers of bedrijven bij uitoefening van beroepsmatige werkzaamheden. In andere woorden, wanneer je tijdens uitoefening van je beroep een fout maakt kan dit tot vermogensschade leiden. De opdrachtgever kan namelijk een schadevergoeding eisen. De kosten zijn afhankelijk van de gemaakte fout, maar kunnen bij grote schade hoog oplopen. Om deze schadeclaims te voorkomen is verstandig om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering maakt het mogelijk om je als zzp’er volledig te richten op de kernactiviteiten, met de garantie dat je gedekt bent tegen eventuele aansprakelijkheid bij beroepsfouten. Het uitgangspunt van deze verzekering is dat er dekking wordt geboden tegen aanspraken die tot schadevergoeding leiden uit zuivere vermogensschade. Een voorbeeld van een beroepsfout is, wanneer je als financieel administrateur een fout maakt bij het indienen van de btw-aangifte, waardoor de klant een boete binnenkrijgt van de Belastingdienst. Dit kan voorkomen wanneer je als administrateur een btw-aangifte te laat indient. Een tweede voorbeeld is, wanneer je als architect een berekeningsfout maakt waardoor een project stil komt te liggen en dit leidt tot vermogensschade bij de klant.

Het verschil tussen de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Bij beroepsaansprakelijkheid gaat het -in tegenstelling tot de bedrijfsaansprakelijkheid- enkel om financiële schade. Laatstgenoemde verzekering biedt dekking wanneer je aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele materiele en letselschade die je veroorzaakt aan anderen. Indien je medewerkers in dienst hebt, biedt deze verzekering ook dekking wanneer zij schade veroorzaken aan anderen. Dit geldt alleen als de ingehuurde krachten dezelfde werkzaamheden uitvoeren als jij. De uitzondering bevestigt wel de regel, want je kunt in dezelfde branche een nevenberoep laten verzekeren. Afsluitend spreekt het voor zich dat zowel bij beroepsaansprakelijkheid als bedrijfsaansprakelijkheid, de schade niet vergoed wordt als je deze expres veroorzaakt. De verzekeringsmaatschappij zal dan ook onderzoeken hoe de schade is ontstaan, voordat zij het vergoeden.