Social media zijn nu zo erg ingeburgerd, dat je je niet kan voorstellen dat er een tijd geweest is dat de interactie tussen groepen anders verliep. Indien je in de vorige eeuw een boodschap had voor je familie, vrienden of kennissen moest je:

– of persoonlijk bij ze op bezoek gaan;

– of iemand vragen je bericht mondeling aan ze over te brengen;

– of je boodschap per brief aan ze verzenden;

– of telefoneren of een fax bericht versturen.

Daar ging tijd in zitten terwijl het gevaar ook bestond dat je bericht niet aankwam of verkeerd overgebracht werd. Je had te maken met postbodes die brieven verduisterden en op verkeerde adressen afleverden, waardoor ee onnodig oponthoud op kon treden. Ook in het rectificeren van verkeerd begrepen boodschappen ging er heel veel tijd zitten.

Bedrijven hadden ook minder mogelijkheden om hun potentiele klanten te bereiken. Behalve de traditionele media die ze in de gelegenheid stelde om reclame te maken, hadden ze slechts de beschikking over salesmen die hun goederen onder de aandacht van opkopers brachten. Folders en visite kaartjes waren tevens de belangrijkste marketinginstrumenten waarmee een klantenbestand werd opgebouwd.

De interne communicatie binnen organisaties verliep veelal via de telefoon en circulaires terwijl belangrijke issues alleen tijdens vergaderingen aan de orde kwamen. Naar buiten toe waren het ook weer folders en visitekaartjes die naast al dan niet feestelijke bijeenkomsten, conferenties en toevallige ontmoetingen voor een vergroting van hun netwerk zorgden.

Indien zo een organisatie wilde weten wat er leefde onder klanten, cliënten en andere afnemers van goederen en diensten kon men deze feedback slechts door het doen van een marktonderzoek verkrijgen. Ontevreden afnemers van deze goederen en of diensten kon men in de periode voor de opkomst van sociaal media ook niet gelijk van repliek dienen indien nodig, hetgeen er toe kon leiden dat hun negatieve reclame een eigen leven ging leiden.

Social media veranderde deze situatie dus enorm door ander andere:

– aanbieders en afnemers een platform te bieden waar zij spontaan met elkaar konden communiceren;

– als marketingtool dienst te doen bij de introductie van nieuwe diensten en producten of de monitoring van oude;

– het mogelijk te maken in het openbaar of binnen een gesloten groep relevante informatie met elkaar uit te wisselen; en

– door als platform te fungeren voor het vergroten van je netwerk.

Vooral van LinkedIn en Twitter wordt er volop gebruik gemaakt op de werkvloer.

Via Twitter kunnen werknemers elkaar middels korte berichtjes laten weten wat hen bezig houdt. Ook kunnen ze elkaar op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de organisatie en al tetterend hun mening daaromtrent ventileren. De top van zo een bedrijf kan op dergelijke berichten inspelen waardoor zij een op handde zijnde staking kan voorkomen. De directies van organisaties kunnen ook via twitter aan hun werknemers en het publiek laten weten waar zij mee bezig zijn, en met de reacties die zij krijgen hun beleid beter op de behoeften van degenen zowel binnen als buiten het bedrijf, afstemmen.

LinkedIn is een platform dat zich richt op degenen die hun professioneel netwerk wensen te vergroten. Dit doe je door aan te geven in welke sector je werkzaam bent en over welke vaardigheden je beschikt. Op de eerste plaats word je gekoppeld aan je eigen contacten en van daaruit weer naar de contacten van je contacten, die ook in hetgeen jij doet geïnteresseerd zijn. LinkedIn kan je daardoor ook op de werkvloer gebruiken aangezien onder je netwerk er personen aanwezig kunnen zijn die op zoek zijn naar een baan. Tevens kan men door je netwerk te bekijken als belanghebbende van een zakelijke deal, een inschatting maken van de meerwaarde die het aangaan van een samenwerkingsverband kan hebben voor het eigen bedrijf. Ten slotte kan LinkedIn ook gebruikt worden om ideeën of nieuwtjes uit een bepaalde branche met gelijkgestemden te delen.