Tijdens de arbeidsconferentie stellen wij jou als onderzoeker in de gelegenheid om je research paper aan een groter publiek te presenteren.

We zijn daarom op zoek naar essays die antwoord geven op onderstaande vragen of gerelateerd zijn aan de volgende thema’s:

– Flexibiliteit: om te werken ben je niet meer gebonden aan een acht – drie werk schema.

– Globalisering & arbeidsmigratie: outsourcing van werkzaamheden is een algemeen aanvaarde trend, waarbij het kostenaspect van doorslaggevende aard is. Een in het buitenland gevestigde callcenter runnen met de lokale bevolking is vaak goedkoper dan dezelfde onderneming starten in Nederland met Nederlanders

– Internationaal vergelijkend onderzoek: bijvoorbeeld edn onderzoek over hoe het gesteld is met de arbeidswetgeving van één van de overzeese gebiedsdelen in vergelijking met dat van Nederland?

– Doelgroepen: Wie profiteren het meest van de veranderingen op de arbeidsmarkt?

– Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: hoe sluit het huidige onderwijssysteem zich aan bij de nieuwe behoeften op de arbeidsmarkt?

– Arbeidsmarktmobiliteit: in welke mate is de arbeidsdynamiek in de afgelopen jaren veranderd en is er sprake van een positieve of negatieve curve?

– Het nieuwe werken: hoe beïnvloedt de technologie de arbeidsmarkt. Zijn er nieuwe beroepen bijgekomen en zo ja, welke?

– Sectorale arbeidsmarkt: zijn er nieuwe beroepsgroepen bij gekomen?

– Arbeidsmarktprognoses: Hoe verwacht je dat de arbeidsmarkt in de komende vijf tot tien jaar zal veranderen. Welke factoren acht je daarvoor verantwoordelijk te zullen zijn?

– Arbeidsvoorwaarden en lonen: Betekent in jou visie dat de veranderde arbeidsmarkt ook vernieuwde arbeidsvoorwaarden en lonen behoeft?

Zoals in de inleiding aangegeven is er een jongerenprijs aan dit evenement verbonden, waarover je hier meer leest.

 

Ook indien je bezig bent met of bent afgestudeerd op één van deze onderwerpen,

Nodigen wij je van harte uit om je middels het onderstaand formulier aan te melden voor deze activiteit.

[Formulier]

Naam:

Voornamen:

Opleiding:

Thema:

Korte omschrijving:

Laadt hier je pdf op