Als zzp’er moet je rekening houden met allerlei bedrijfsactiviteiten, die normaal gesproken door aparte afdelingen worden afgehandeld. Dit geldt ook voor het afsluiten van verzekeringen. Een belangrijke verzekering welke soms vergeten wordt staat in verband met de beroepsaansprakelijkheid. Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die voortkomt uit verzuim van zelfstandig ondernemers of bedrijven bij uitoefening van beroepsmatige werkzaamheden. In andere woorden, wanneer je tijdens uitoefening van je beroep een fout maakt kan dit tot vermogensschade leiden. De opdrachtgever kan namelijk een schadevergoeding eisen. De kosten zijn afhankelijk van de gemaakte fout, maar kunnen bij grote schade hoog oplopen. Om deze schadeclaims te voorkomen is verstandig om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering maakt het mogelijk om je als zzp’er volledig te richten op de kernactiviteiten, met de garantie dat je gedekt bent tegen eventuele aansprakelijkheid bij beroepsfouten. Het uitgangspunt van deze verzekering is dat er dekking wordt geboden tegen aanspraken die tot schadevergoeding leiden uit zuivere vermogensschade. Een voorbeeld van een beroepsfout is, wanneer je als financieel administrateur een fout maakt bij het indienen van de btw-aangifte, waardoor de klant een boete binnenkrijgt van de Belastingdienst. Dit kan voorkomen wanneer je als administrateur een btw-aangifte te laat indient. Een tweede voorbeeld is, wanneer je als architect een berekeningsfout maakt waardoor een project stil komt te liggen en dit leidt tot vermogensschade bij de klant.

Het verschil tussen de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Bij beroepsaansprakelijkheid gaat het -in tegenstelling tot de bedrijfsaansprakelijkheid- enkel om financiële schade. Laatstgenoemde verzekering biedt dekking wanneer je aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele materiele en letselschade die je veroorzaakt aan anderen. Indien je medewerkers in dienst hebt, biedt deze verzekering ook dekking wanneer zij schade veroorzaken aan anderen. Dit geldt alleen als de ingehuurde krachten dezelfde werkzaamheden uitvoeren als jij. De uitzondering bevestigt wel de regel, want je kunt in dezelfde branche een nevenberoep laten verzekeren. Afsluitend spreekt het voor zich dat zowel bij beroepsaansprakelijkheid als bedrijfsaansprakelijkheid, de schade niet vergoed wordt als je deze expres veroorzaakt. De verzekeringsmaatschappij zal dan ook onderzoeken hoe de schade is ontstaan, voordat zij het vergoeden.