Je las het al. Wij loven een jongerenprijs uit voor degene met het beste gepresenteerde essay. Dit doen we in samenwerking met de sponsoren van deze arbeidsconferentie, die zich allemaal terug kunnen vinden in het doel van dit evenement.

Behalve een hoofdprijs van 1000 Euro, hebben we nog een tweede en derde prijs van respectievelijk 750 om 500 Euro. Ook zullen de top vijf research papers ter publicatie worden aangeboden aan een van onze sponsoren. De top drie winnaars mogen daarnaast ook kiezen voor een stage periode bij onze sponsoren, waarbij ze in de gelegenheid gesteld zullen worden om hun ideeën over de huidige arbeidsmarkt in de praktijk te toetsen.

Criteria voor deelname

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze jongeren prijs moet je:

  1. De Nederlandse nationaliteit bezitten;
  2. Tussen de 15 – 25 jaar oud zijn;
  3. Studerend zijn ( HBO of WO niveau);
  4. Niet eerder met hetzelfde essay hebben meegedaan aan een dergelijke wedstrijd.

Criteria waaraan je research paper moet voldoen

– 4000 – 6000 woorden;

– Nederlandse of Engelse taal;

– niet eerder gepubliceerd;

– gerelateerd aan één van de thema’s;

– times roman lettertype; 12 – 14 pt;

– digitaal als een pdf file ingeleverd onder pseudoniem .

Andere opmerkingen

– Door mee te doen geef je de organisatie toestemming om tot de publicatie van je essay over te gaan, indien je tot een van de winnaars behoort;

– Ingezonden essays worden niet geretourneerd;

– alle auteursrechten blijven in het bezit van de winnende schrijvers, zodat eventuele publicatie elders geen probleem vormt;

– over de uitslag wordt er niet gecorrespondeerd.