Een zorgverzekering, daar hebben we allemaal mee te maken. Maar waar we wel allemaal goed op moeten letten is dat we niet te veel betalen voor onze zorgverzekering. Laten we eerlijk zijn, zo een zorgverzekering is best kostbaar. Daarom is het belangrijk om voor jezelf de beste en goedkoopste zorgverzekering te kiezen. In deze blog krijg je hier meer over te lezen.

Wat is een zorgverzekering?

Een goedkope zorgverzekering is een verzekering die dekking geeft voor de kosten van zorg en medicijnen. Veel zorgkosten worden vanuit de basisverzekering gedekt. Echter zijn er ook kosten die niet door de basisverzekering gedekt worden, hiervoor moet je een aanvullende dekking kiezen. Dan moet je denken aan de kosten van een bril of tandheelkunde.

Een goedkope zorgverzekering wordt opgebouwd uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Hoe jouw aanvullende verzekering er uit gaat zien kan je helemaal zelf bepalen door modules aan je basisverzekering toe te voegen. He meer aanvulling je doet, hoe hoger de premie wordt die je moet betalen. Een aanvullende verzekering heeft een vrijwillig karakter en is dus niet verplicht.

Is het hebben van een zorgverzekering verplicht?

Als je in Nederland woont of werk is het verplicht om een basis zorgverzekering te hebben. Met deze verplichte verzekering ben je verzekerd voor alle zorg die onder de dekking van de basisverzekering valt. Het kan dan ook niet zo zijn dat je helemaal geen zorgverzekering hebt.

Welke basisverzekering moet je nemen dan?

De basis verzekering is bij iedere zorgverzekering gelijk. Alleen de premies en de manier van vergoeden van de zorgkosten kunnen nog wel eens van elkaar verschillen. Aan iedere verzekering zit ook een eigen risico vast welke je zelf kan kiezen. Wanneer je voor de basisverzekering kiest is het natuurlijk het meest slim om de goedkope zorgverzekering te kiezen, aangezien de dekking bij iedere verzekering hetzelfde is.

Wat is een eigen bijdrage?

Er zijn kosten in het basispakket waar een eigen bijdrage voor betaald moet worden. Deze eigen bijdrage is vooraf bepaald door een vast bedrag, een percentage van het bedrag of een bijbetaling voor de gemaakte kosten. Je kan de hoogte van de eigen bijdrage zelf bepalen, deze zal wel van invloed zijn op je premie. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie zal zijn voor de basisverzekering.

Wat wordt er in de basisverzekering gedekt?

In de basisverzekering worden verschillende zorgkosten volledig gedekt, hiervoor hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Dit zijn de zorgkosten waar het dan om gaat:

·        Huisartsenzorg

·        Kraamzorg

·        Griepprik voor mensen die onder een risicogroep vallen

·        Tandheelkundige zorg die onder de basisverzekering valt voor kinderen tot 18 jaar

·        Wijkverpleging

·        Verloskundige zorg

Kosten die niet onder deze zorg vallen zullen uit je eigen risico betaald worden.

Hoe werkt het eigen risico precies?

Wanneer je naar de dokter of nar het ziekenhuis gaat om behandeld te worden, of je krijgt medicijnen voorgeschreven, dan stuurt de zorgaanbieder of de apotheek de declaratie van de gemaakte kosten naar jouw zorgverzekeraar. De kosten van de zorg worden dan vergoed aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder zal jou dan de rekening sturen van de kosten binnen je eigen risico, tot het maximale bedrag aan eigen risico gebruikt is.