Welkom op de officiële website van arbeidsconferentie.nl

Mensen moeten arbeiden om bijvoorbeeld in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Dat is reeds vanaf het eerste begin van ons zijn het geval. In de oertijd waren het de mannen die uit huis gingen om te jagen of vissen, terwijl de vrouwen het land bewerkten en voor het gezin zorgden. Ofschoon in sommige leefgemeenschappen dit nog steeds het geval is, hebben wij door tal van factoren, die ik bij wijze van introductie hier summier de revue zal laten passeren, thans andere zienswijzen over deze taakomschrijving en daarmee tevens over de manier waarop er arbeid verricht wordt.

Neem contact op per telefoon of mail!

We staan voor je klaar als je vragen hebt

Gratis advies

Neem contact op als je advies wenst

seo consultant

Begin met schrijven

Begin je onderzoek, bouw je case en werk je paper uit!

CV template in Word

What happens next?

Deze omschakeling is een geleidelijk proces geweest. Je kent beslist nog de verhalen van je (over)grootouders over hoe je oma thuis bleef om voor het gezin te zorgen, terwijl je opa lange uren maakte op kantoor, in de fabriek of in het eigen winkeltje. Ofschoon je oma misschien een opleiding als verpleegkundige had gevolgd, werd zij na hun huwelijk zowel door de staat als haar ouders en echtgenoot verboden om langer naar het werk te gaan. Ze hoorde thuis in de keuken, altijd haar man en kinderen verwelkomend met een glimlach en warme maaltijd. Nu kan je het als een onrechtvaardige beslissing zien, maar in de jaren van je (over)grootouders was het een normale en dus geaccepteerde handeling.

Het feminisme met de daaruit voortvloeiende genderrol theorieën leidde vervolgend tot enkele verschuivingen op de arbeidsmarkt. Het werd namelijk toegestaan dat vrouwen van huis uit werkzaamheden verrichtten, terwijl ze door te studeren zich vaker in typisch mannelijke beroepen begonnen te profileren. Tegen de tijd dat het informatietijdperk aanbrak was dit onderscheid in mannelijke- en vrouwenberoepen al dusdanig vervaagd, dat elke sexe het werk kon gaan doen waartoe hij of zij zich geroepen voelde; ook al bleef er een ongelijke trend in de financiële verdiensten merkbaar. Tevens is er nog steeds sprake van een glazen plafond waartegen vrouwen moeten opbotsen willen zij in bepaalde organisaties hoger op komen.

Digitalisering

De digitalisering van informatie betekende eveneens een verruiming van de arbeidsmogelijkheden voor zowel mannen als vrouwen. Dit vooral vanwege de vele innovatieve ontwikkelingen binnen de informatie- en informatie technologie, de opkomst van sociale media en het groeiend besef dat de goederen en diensten die men in het thuisland aanbiedt, al dan niet in een aangepaste vorm, ook van waarde kunnen zijn voor bewoners aan de andere kant van de wereld.

Om bovenstaande factoren tezamen met de daaraan gerelateerde gevolgen nader uit te diepen en meer bekendheid te helpen geven, organiseren wij een arbeidsconferentie in 2020. Tijdens dit congres ligt de nadruk voornamelijk op:

– de beïnvloeding van de technologische ontwikkelingen op ons werk

– het gebruik van social media op de werkvloer ; en

– verschillende algemene vraagstukken de (inter)nationale arbeidsmarkt rakende.

In het kader van deze conferentie zien we ook de aan diverse thema’s gerelateerde research papers tegemoet, waarover je hier meer lezen kan. Aan je deelname is er natuurlijk een jongerenprijs verbonden.