Geen enkele werkgever zit er op te wachten om deze maatregel te nemen, maar soms is er geen andere optie dan ontslag op staande voet van een medewerker. Op welke gronden kan dit en hoe gaat het in zijn werk?

Redenen voor ontslag op staande voet

Volgens de Rijksoverheid kan iemand op staande voet ontslagen worden bij ernstige misdragingen op het werk. Daar vallen o.a. onder:

  • stelen;
  • frauderen;
  • in ernstige mate niet de bekwaamheden hebben om het werk te verrichten;
  • werk weigeren zonder goede reden;
  • grove belediging.

Wanneer je een redelijke grond hebt om tot ontslag op staande voet over te gaan, dan hoef je niet eerst naar de kantonrechter. Als de medewerker echter niet schriftelijk akkoord gaat met het ontslag, dan zul je toch via de kantonrechter het contract moeten laten ontbinden. Ook wanneer je twijfelt of de reden voor ontslag gegrond is, kun je naar de kantonrechter gaan.

Waar je aan moet voldoen als werkgever

Als werkgever dien je het contract onverwijld opzeggen, d.w.z. dat de werkgever onderzoek mag instellen, de werknemer horen of juridisch advies mag inwinnen, maar dat daar niet te lang mee mag worden gewacht. Verder moet er een dringende reden zijn (zoals hierboven genoemd) en moet deze dringende reden onverwijld aan de medewerker te worden meegedeeld.

Bij ontslag op staande voet hoeft de werkgever niet aan te geven dat een werknemer niet elders binnen de organisatie kan worden herplaatst.

Rechten en plichten werknemer

Als de werknemer de werkgever een dringende reden door opzet of schuld heeft gegeven, dan moet de werknemer een vergoeding aan de werkgever betalen. Meestal is deze gelijk aan het loon dat de werknemer zou hebben ontvangen over de geldende opzegtermijn, echter de kantonrechter mag deze vergoeding verlagen, bijvoorbeeld een bedrag dat gelijk is aan het loon dat de werknemer zou ontvangen over de wettelijke opzegtermijn.

Een werknemer die op staande voet wordt ontslagen, heeft in principe geen recht op een transitievergoeding, maar de kantonrechter kan anders beslissen.

Ontslag op staande voet aanvechten, eventueel met juridische ondersteuning van een pro deo advocaat

De werknemer kan het ontslag op staande voet aanvechten en de kantonrechter vragen het ontslag te vernietigen. In plaats daarvan kan de werknemer vragen om een vergoeding en in aanvulling daarop een vergoeding voor het negeren van de opzegtermijn. De werknemer dient dit verzoek wel binnen 2 maanden na de dag waarop het contract door ontslag op staande voet is geëindigd indien bij de kantonrechter.

De werknemer kan voor de juridische ondersteuning hierbij een pro deo advocaat inschakelen.

De meeste conflicten op werk blijven beperkt tot een verhitte discussie over een verschil in standpunt of een kortstondige ruzie. Maar in sommige gevallen loopt een conflict op werk echt uit de hand en is het zelf proberen op te lossen geen optie meer. In zo’n geval wil je een neutraal persoon die tussen beide partijen zit zodat er bemiddeld kan worden zonder vooroordelen. In zo’n geval wil je een mediator. In dit artikel geven we je drie redenen voor het inschakelen voor een mediator.

1: Beide partijen praten niet meer

De eerste reden om arbeidsmediation in te schakelen is dat beide partijen niet meer met elkaar willen praten. Dat komt voor wanneer een ruzie dusdanig is geëscaleerd dat beide partijen elkaar niet meer kunnen luchten of spreken zonder dat er een nieuw conflict uitbreekt. Een mediator is in die gevallen de geschikte partij om de boodschap van beide partijen over te brengen naar de andere partij zodat er voldoende afstand kan blijven tussen de partijen in conflict.

2: Een neutraal oordeel

Als twee partijen in conflict zijn dan wordt er veel geoordeeld vanuit meningen en gevoelens in plaats van vanuit feiten en cijfers. Dat is in het geval van een conflict begrijpelijk, maar zeker niet wenselijk. Om tot een eerlijke en redelijke uitkomst te komen bij een arbeidsconflict is iemand nodig die met een objectieve en frisse blik naar de situatie kan kijken. Arbeidsmediation Amsterdam kan in zo’n geval uitkomst bieden.

3: Weer samen door één deur

Als een advocaat wordt ingeschakeld is er altijd een winnaar aan het einde van het conflict. Dat betekent dat één van beide partijen niet tevreden is met het resultaat. Bij arbeidsmediation is dat anders. Een mediator gaat op zoek naar een oplossing voor het conflict waar beide partijen mee kunnen leven. Dat zorgt ervoor dat je aan het einde van het conflict, hoe heftig het ook was, weer door één deur kan. Zeker in een werksituatie is dat wenselijk omdat je dan weer op kantoor kunt samenwerken zonder dan een van de partijen op zoek moet gaan naar een andere baan.