mediator

De meeste conflicten op werk blijven beperkt tot een verhitte discussie over een verschil in standpunt of een kortstondige ruzie. Maar in sommige gevallen loopt een conflict op werk echt uit de hand en is het zelf proberen op te lossen geen optie meer. In zo’n geval wil je een neutraal persoon die tussen beide partijen zit zodat er bemiddeld kan worden zonder vooroordelen. In zo’n geval wil je een mediator. In dit artikel geven we je drie redenen voor het inschakelen voor een mediator.

1: Beide partijen praten niet meer

De eerste reden om arbeidsmediation in te schakelen is dat beide partijen niet meer met elkaar willen praten. Dat komt voor wanneer een ruzie dusdanig is geëscaleerd dat beide partijen elkaar niet meer kunnen luchten of spreken zonder dat er een nieuw conflict uitbreekt. Een mediator is in die gevallen de geschikte partij om de boodschap van beide partijen over te brengen naar de andere partij zodat er voldoende afstand kan blijven tussen de partijen in conflict.

2: Een neutraal oordeel

Als twee partijen in conflict zijn dan wordt er veel geoordeeld vanuit meningen en gevoelens in plaats van vanuit feiten en cijfers. Dat is in het geval van een conflict begrijpelijk, maar zeker niet wenselijk. Om tot een eerlijke en redelijke uitkomst te komen bij een arbeidsconflict is iemand nodig die met een objectieve en frisse blik naar de situatie kan kijken. Arbeidsmediation Amsterdam kan in zo’n geval uitkomst bieden.

3: Weer samen door één deur

Als een advocaat wordt ingeschakeld is er altijd een winnaar aan het einde van het conflict. Dat betekent dat één van beide partijen niet tevreden is met het resultaat. Bij arbeidsmediation is dat anders. Een mediator gaat op zoek naar een oplossing voor het conflict waar beide partijen mee kunnen leven. Dat zorgt ervoor dat je aan het einde van het conflict, hoe heftig het ook was, weer door één deur kan. Zeker in een werksituatie is dat wenselijk omdat je dan weer op kantoor kunt samenwerken zonder dan een van de partijen op zoek moet gaan naar een andere baan.