rechten

Geen enkele werkgever zit er op te wachten om deze maatregel te nemen, maar soms is er geen andere optie dan ontslag op staande voet van een medewerker. Op welke gronden kan dit en hoe gaat het in zijn werk?

Redenen voor ontslag op staande voet

Volgens de Rijksoverheid kan iemand op staande voet ontslagen worden bij ernstige misdragingen op het werk. Daar vallen o.a. onder:

  • stelen;
  • frauderen;
  • in ernstige mate niet de bekwaamheden hebben om het werk te verrichten;
  • werk weigeren zonder goede reden;
  • grove belediging.

Wanneer je een redelijke grond hebt om tot ontslag op staande voet over te gaan, dan hoef je niet eerst naar de kantonrechter. Als de medewerker echter niet schriftelijk akkoord gaat met het ontslag, dan zul je toch via de kantonrechter het contract moeten laten ontbinden. Ook wanneer je twijfelt of de reden voor ontslag gegrond is, kun je naar de kantonrechter gaan.

Waar je aan moet voldoen als werkgever

Als werkgever dien je het contract onverwijld opzeggen, d.w.z. dat de werkgever onderzoek mag instellen, de werknemer horen of juridisch advies mag inwinnen, maar dat daar niet te lang mee mag worden gewacht. Verder moet er een dringende reden zijn (zoals hierboven genoemd) en moet deze dringende reden onverwijld aan de medewerker te worden meegedeeld.

Bij ontslag op staande voet hoeft de werkgever niet aan te geven dat een werknemer niet elders binnen de organisatie kan worden herplaatst.

Rechten en plichten werknemer

Als de werknemer de werkgever een dringende reden door opzet of schuld heeft gegeven, dan moet de werknemer een vergoeding aan de werkgever betalen. Meestal is deze gelijk aan het loon dat de werknemer zou hebben ontvangen over de geldende opzegtermijn, echter de kantonrechter mag deze vergoeding verlagen, bijvoorbeeld een bedrag dat gelijk is aan het loon dat de werknemer zou ontvangen over de wettelijke opzegtermijn.

Een werknemer die op staande voet wordt ontslagen, heeft in principe geen recht op een transitievergoeding, maar de kantonrechter kan anders beslissen.

Ontslag op staande voet aanvechten, eventueel met juridische ondersteuning van een pro deo advocaat

De werknemer kan het ontslag op staande voet aanvechten en de kantonrechter vragen het ontslag te vernietigen. In plaats daarvan kan de werknemer vragen om een vergoeding en in aanvulling daarop een vergoeding voor het negeren van de opzegtermijn. De werknemer dient dit verzoek wel binnen 2 maanden na de dag waarop het contract door ontslag op staande voet is geëindigd indien bij de kantonrechter.

De werknemer kan voor de juridische ondersteuning hierbij een pro deo advocaat inschakelen.