Wat is een besloten vennootschap

De besloten vennootschap (BV) met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon voor een bedrijf en bestaat sinds 1970. Het besloten karakter is dat de aandelen daarvan op naam staan en niet vrij verhandelbaar (een blokkeringsregeling moet bestaan) zijn, dat in tegenstelling tot een naamloze vennootschap (NV). Daarom worden de aandelen van een BV niet op een aandelenbeurs verhandeld. De beperkte aansprakelijkheid houdt in dat de aandeelhouders niet persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Als de BV failliet gaat, kan de aandeelhouder maximaal het geïnvesteerde kapitaal verliezen, maar niet zijn privéwoning bijvoorbeeld. Een BV heeft een naam, gevolgd door de afkorting bv. Een notariële akte met statuten wordt opgesteld. Er moet inschrijving bij de Kamer van Koophandel plaatsvinden. Een BV heeft aan een startkapitaal van € 0,01 genoeg. Het startkapitaal mag uit bezittingen bestaan. Het aandelenkapitaal hoeft niet te zijn volgestort. Er dienen binnen een BV tenminste de volgende functies te bestaan: oprichter, bestuurder en aandeelhouder. Al die functies kunnen eventueel door een en dezelfde persoon worden vervuld. Er dienen jaarrekeningen te worden opgesteld.

Oprichting van een besloten vennootschap

In de vorige paragraaf is in grote lijnen aangegeven, wat er voor nodig is voor een BV oprichten. Het grote voordeel van een BV is de beperkte aansprakelijkheid voor de aandeelhouders. De nadelen zijn de oprichtingskosten, onder meer van een notaris, en de verplichting om een jaarrekening op te stellen en jaarlijks een aandeelhoudersvergadering te houden, waar enige eisen aan worden gesteld. Er gaat dus wat tijd zitten in het nakomen van die verplichtingen. Om de samenwerking van enige vennoten te regelen kan men ook overwegen een vennootschap onder firma (VOF) op te zetten. Dat is echter geen rechtsvorm en de vennoten blijven persoonlijk aansprakelijk. Een BV betaalt een vennootschapsbelasting van 20% over de winst, wanneer dat minder is dan €200.000, en 25% over wat daar overheen gaat. Als de BV winst uitkeert aan de aandeelhouders, dan moeten die daar 25% inkomstenbelasting over betalen. Bij een eenpersoonsbedrijf betaalt de eigenaar inkomstenbelasting over de gehele winst. Maar een ZZP-er heeft recht op de MKB-winstvrijstelling, de zelfstandigen- en de startersaftrek. Er is dus geen simpel antwoord op de vraag of het zinvol voor je is om een BV op te richten. We hopen dat dit artikel je op gang helpt met het nadenken daarover.