Door het uitbesteden salarisadministratie heb je vaak snel een antwoord op vragen waar je als ondernemer zelf een tijd mee bezig bent. Een goed voorbeeld hiervan is de proforma loonstrook. Omdat je als ondernemer misschien niet altijd weet wat er mee bedoeld wordt of omdat het gewoon veel tijd kost om de gegevens die op deze loonstrook staan uit te werken. Het vraagt ook kennis van de verschillende zaken die nodig zijn binnen de loonadministratie.

Wat is een proforma loonstrook?

Het woord proforma is afkomstig uit het Latijn en betekent in een wat vrije vertaling, voor de vorm. Om het toe te passen op de loonstrook is het een loonstrook waarin de gegevens zijn ingevuld die van toepassing zijn maar die over een fictieve periode gaan. De reden dat dit gebruikt wordt, is vaak de vraag van de medewerker die in dienst komt om te kijken wat hij daadwerkelijk gaat verdienen. Een bruto bedrag is vaak veel minder zeggend dan een nettobedrag. Het laatste krijgt je medewerker daadwerkelijk op zijn bankrekening gestort.

Verschil bruto en netto

Een salaris wordt door de werkgever vaak als bruto bedrag genoemd. Dit heeft twee oorzaken namelijk dat de werkgever loonbelasting moet betalen en het tweede is dat elke situatie van een medewerker anders kan zijn. Het is dus niet zo eenvoudig om te zeggen bij een brutosalaris wat de medewerker er netto aan overhoudt. Wat wel duidelijk is en soms tot verwarring kan leiden is het feit dat de medewerker het liefst over een nettobedrag praat omdat hij het brutobedrag niet kan uitgeven.

Loonstrook

Een loonstrook geeft aan de hand van de gegevens van een medewerker precies aan wat het verschil is tussen bruto en nettoloon. Daarnaast zijn er ook vergoedingen die je aan de medewerker kan geven en die zijn op een loonstrook allemaal verwerkt. Door een proforma loonstrook te gebruiken kan je dus precies laten zien welk bedrag iemand bij de betaling van het salaris daadwerkelijk krijgt. Een medewerker die meer salaris krijgt of de medewerker die in dienst komt, weet dan in ieder geval voor de daadwerkelijke betaling wat hij kan verwachten.

Zelf doen of uitbesteden

Als je de salarisadministratie doet, is het opstellen van een proforma loonstrook nu niet direct iets is wat je wilt doen. Het kost tijd om het allemaal uit te zoeken en elke individuele medewerker heeft door bijvoorbeeld wel of niet toepassen van de loonheffing te maken met een unieke situatie. Op de website salure.nl, vind je daarom ook alle informatie om je salarisadministratie geheel of voor een deel uit te besteden. Vragen als een proforma loonstrook kan je dan gewoon neerleggen bij de partij die meer kennis heeft op dit gebied waardoor jij je bezig kan houden met de zaken die voor jou als ondernemer belangrijk zijn.