Door het uitbesteden salarisadministratie heb je vaak snel een antwoord op vragen waar je als ondernemer zelf een tijd mee bezig bent. Een goed voorbeeld hiervan is de proforma loonstrook. Omdat je als ondernemer misschien niet altijd weet wat er mee bedoeld wordt of omdat het gewoon veel tijd kost om de gegevens die op deze loonstrook staan uit te werken. Het vraagt ook kennis van de verschillende zaken die nodig zijn binnen de loonadministratie.

Wat is een proforma loonstrook?

Het woord proforma is afkomstig uit het Latijn en betekent in een wat vrije vertaling, voor de vorm. Om het toe te passen op de loonstrook is het een loonstrook waarin de gegevens zijn ingevuld die van toepassing zijn maar die over een fictieve periode gaan. De reden dat dit gebruikt wordt, is vaak de vraag van de medewerker die in dienst komt om te kijken wat hij daadwerkelijk gaat verdienen. Een bruto bedrag is vaak veel minder zeggend dan een nettobedrag. Het laatste krijgt je medewerker daadwerkelijk op zijn bankrekening gestort.

Verschil bruto en netto

Een salaris wordt door de werkgever vaak als bruto bedrag genoemd. Dit heeft twee oorzaken namelijk dat de werkgever loonbelasting moet betalen en het tweede is dat elke situatie van een medewerker anders kan zijn. Het is dus niet zo eenvoudig om te zeggen bij een brutosalaris wat de medewerker er netto aan overhoudt. Wat wel duidelijk is en soms tot verwarring kan leiden is het feit dat de medewerker het liefst over een nettobedrag praat omdat hij het brutobedrag niet kan uitgeven.

Loonstrook

Een loonstrook geeft aan de hand van de gegevens van een medewerker precies aan wat het verschil is tussen bruto en nettoloon. Daarnaast zijn er ook vergoedingen die je aan de medewerker kan geven en die zijn op een loonstrook allemaal verwerkt. Door een proforma loonstrook te gebruiken kan je dus precies laten zien welk bedrag iemand bij de betaling van het salaris daadwerkelijk krijgt. Een medewerker die meer salaris krijgt of de medewerker die in dienst komt, weet dan in ieder geval voor de daadwerkelijke betaling wat hij kan verwachten.

Zelf doen of uitbesteden

Als je de salarisadministratie doet, is het opstellen van een proforma loonstrook nu niet direct iets is wat je wilt doen. Het kost tijd om het allemaal uit te zoeken en elke individuele medewerker heeft door bijvoorbeeld wel of niet toepassen van de loonheffing te maken met een unieke situatie. Op de website salure.nl, vind je daarom ook alle informatie om je salarisadministratie geheel of voor een deel uit te besteden. Vragen als een proforma loonstrook kan je dan gewoon neerleggen bij de partij die meer kennis heeft op dit gebied waardoor jij je bezig kan houden met de zaken die voor jou als ondernemer belangrijk zijn.

Veel bedrijven vragen zich af wat een goede accountant kan betekenen voor een bedrijf. Dit is vaak meer dan gedacht wordt. Een accountant kan een ondernemer niet alleen zeer veel werk uit handen nemen maar ook volledig ontzorgen op financieel gebied. Voorwaarde is wel dat er gekozen wordt voor een goede accountant die met een proactieve houding een bedrijf kan bijstaan met raad én daad.

Verschil in aanbod van accountants

Er zit een groot verschil in het aanbod van accountants. Er zijn accountants die zich “beperken” tot de controle van de administratie en het doen van belastingaangifte maar er zijn ook andere keuzes die gemaakt kunnen worden. De accountants van Stolwijk kunnen ondernemers helpen met een veelzijdigheid aan diensten. Zij zijn onder andere gespecialiseerd op het gebied van inkomsten- en vennootschapsbelasting, accountancy, pensioenadvies, loonadministratie en financiële dienstverlening. Het grote voordeel hiervan is dat ondernemers hier terecht kunnen met al hun vragen over financiële zaken.

Altijd volledig inzicht in de actuele financiële situatie van het bedrijf

Ondernemers die gebruik maken van de diensten van Stolwijk Accountants hebben de beschikking over een financieel dashboard. Dit biedt mogelijkheden om op ieder gewenst moment en vanaf iedere plek inzicht te hebben op de actuele financiële situatie van het bedrijf. Daarnaast kan er een aanvullend overzicht met informatie worden geboden over de  omzet, kosten, debiteuren en crediteuren. Hierdoor heeft de ondernemer altijd de beschikking over de benodigde cijfers als er belangrijke bedrijfsbeslissingen moeten worden genomen. Een expert van Stolwijk kan hierin een proactieve rol vervullen en desgewenst meedenken met de ondernemer.

Accountant voor een maatwerk financiële begeleiding

Veel ondernemers trekken bij voorbaat al de conclusie dat als ze gebruik maken van de diensten van een accountant van een groter bedrijf, ze een van velen zijn. Dit hoeft zeker niet het geval te zijn. Het is bij Stolwijk immers mogelijk om gekoppeld te worden aan een persoonlijke financieel expert. Er wordt bij deze organisatie zelfs gekozen om bedrijven te koppelen aan een accountant die in de betreffende regio actief is. Dit heeft als voordeel dat de accountant niet alleen precies weet hoe de financiële situatie van een bedrijf is maar ook wat er speelt in de betreffende regio. Op deze manier kan er een persoonlijke band worden opgebouwd met de financiële expert en kan de accountant een maatwerk financiële begeleiding bieden. Voor veel ondernemers is het een prettige gedachte dat een goede accountant zoveel kan betekenen voor hun bedrijf.

Bron: stolwijkacc.nl