Wanneer een ondernemer meedenkt over een product of dienst, kan hij aan tientallen factoren denken die dat product kunnen beïnvloeden. Maar één ding is zeker: het is niet mogelijk om alleen aan het product te denken als een gesloten concept op zichzelf, maar juist aan alles wat het omringt. Vandaar het concept van Value Added Logistics: aanvullende logistieke diensten die toegevoegde waarde aan uw producten toevoegen en uw supply chain versterken.

In het algemeen kunnen we toegevoegde waarde opvatten als een voordeel dat verder gaat dan de basisbehoefte van de klant, dat verder gaat dan wat de gebruiker als een behoefte beoordeelde toen hij naar de dienst of het product op zoek was.

Om te begrijpen wat toegevoegde waarde is, volstaat het te denken aan elementen die aanwezig zijn in het product, in het productieproces en ook in de verkoop ervan. Deze elementen verhogen de perceptie van de klant van zijn behoeften en zorgen ervoor dat hij meer tevreden is dan hij op het eerste ogenblik dacht te zijn met de aankoop van een bepaald product.

Een beter begrip van toegevoegde waarde

Een product of dienst kan nog twee andere soorten waarde hebben, die dichter bij het gezond verstand staan, maar ook correct zijn: waarde op zich en waargenomen waarde. De eerste wordt gemeten aan de hand van de valuta van het huidige financiële systeem. Hoe beter de kwaliteit van het product, hoe duurder het is.

De tweede heeft daarentegen betrekking op de kosten-batenverhouding die de gebruiker aan het product of de dienst toekent. Voor een klant is er altijd een zoektocht, zelfs een beetje onbewust, tussen prijs en voordelen.

Laten we in dit verband nog eens nadenken over toegevoegde waarde. Het zou gaan om alles wat niet onder deze twee valt: de zorg die wordt besteed aan de klantenservice, de relatie met de klant na de verkoop, de ervaring van de klant bij het gebruik van de dienst of het product.

 

Verhoging van de toegevoegde waarde

Als je de toegevoegde waarde van jouw dienst of product wilt verhogen, zijn er een aantal maatregelen die kunnen worden genomen en punten waar je meer aandacht aan moet besteden. We mogen niet vergeten dat we het over een soort investering hebben, dus elke zorg is te weinig.

 

Bestudeer de trends

De investering, wanneer deze komt, moet vergezeld gaan van een grondige studie van wat wordt en kan worden gebruikt in de sector waarin het bedrijf actief is. Als de klant vandaag iets wil, kan het zijn dat hij morgen iets anders wil.

Daarom is het belangrijk na te gaan wat de trends zijn, hoe ze ontstaan en hoe lang ze kunnen aanhouden. Misschien is het grote geheim hier wel de trends te onderkennen zodra zij zich aandienen. Daarom is het erg belangrijk om te studeren.

 

Bron: Krijgsman