De keuze voor een ondernemingsvorm vormt een van de startpunten van de oprichting van een bedrijf. Hierbij wordt vaak de keuze gemaakt om te beginnen als vennootschap onder firma. Het bedrijf kan echter groeien naar een situatie waarbij het lonend is om de V.O.F. om te zetten naar een besloten vennootschap. Een V.O.F. omzetten naar een B.V. is goed mogelijk en kan op een zeer eenvoudige manier.

Wanneer kiezen voor een V.O.F.?

Een Vennootschap Onder Firma is een ondernemingsvorm waarvoor veel gekozen wordt als een bedrijf samen met een partner wordt opgericht. Er is hierbij sprake van een bundeling van krachten. De achterliggende gedachte van de constructie is dat beide vennoten iets (zoals de inzet van arbeidsuren) inbrengen in de onderneming. Een V.O.F. als ondernemingsvorm kent veel gelijkenissen met een eenmanszaak. Een V.O.F heeft net als een eenmanszaak recht op belastingtechnische voordelen voor kleinere ondernemingen.

Verschil vennootschap onder firma en besloten vennootschap

Het belangrijkste verschil tussen een vennootschap onder firma en een besloten vennootschap heeft betrekking op de aansprakelijkheid. Bij een V.O.F. zijn de partners zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk. Bij een financiële tegenslag kunnen de schuldeisers aanspraak maken op beide privévermogens. Dit is niet het geval bij een B.V. Een besloten vennootschap is immers een rechtspersoon en kan zelf verplichtingen aangaan. Dit is dan ook een constructie waarbij de directeur/ grootaandeelhouder niet privé aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schulden.

Daarnaast is er een duidelijk verschil tussen de structuur van een vennootschap onder firma en besloten vennootschap. Bij een B.V. worden de aandelen van de onderneming immers verdeeld over een besloten groep aandeelhouders. Deze aandelen zijn niet vrij overdraagbaar. Bij kleinere ondernemingen heeft de ondernemer vaak zelf 100% van de aandelen in het bezit en is hiermee directeur/ grootaandeelhouder (DGA). Een DGA krijgt een vast salaris uit het bedrijf.

Wanneer een V.O.F. omzetten naar een B.V.?

Bedrijven met een relatief lage omzet en/of winstmarge doen er verstandig aan om te kiezen voor een ondernemingsvorm als een V.O.F. Op het moment dat de organisatie structureel wat meer omzet genereert, is het een goede keuze om een V.O.F. om te zetten naar een B.V. Hoe hoger de omzet, hoe fiscaal aantrekkelijker het is om een B.V. te straten. Dit is ook het geval als een bedrijf veel financiële risico’s loopt en vaak hoge investeringen doet.

V.O.F. laten omzetten naar een B.V.

Het omzetten van een ondernemingsvorm is een proces waarbij een aantal stappen moeten worden doorlopen. Daarnaast zijn er op fiscaal- en financieel gebied een aantal zaken die geregeld moeten worden. V.O.F. omzetten naar een B.V. kan op een zeer eenvoudige manier door gebruik te maken van een hierin gespecialiseerd bedrijf. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een maatwerk begeleiding en is de ondernemer verzekerd dat de (vaak onbekende) stappen in het proces op de juiste manier worden doorlopen. Op deze manier zal de overstap naar de nieuwe ondernemingsvorm op de meest efficiënte wijze worden vormgegeven en wordt de ondernemer hierin volledig ontzorgd.