arbeidsmediator

Iedereen heeft op het werk wel eens een discussie met een collega of met de baas. Op een diverse werkvloer is dat niet meer dan logisch. Je kunt immers niet altijd hetzelfde denken over een bepaald vraagstuk. Maar in de meeste gevallen leiden deze discussies niet tot grote ruzies. Het kan echter uit de hand lopen. In sommige gevallen loopt het zo erg uit de hand dat elke vorm van communicatie alleen maar leidt tot een verslechtering van de situatie. Je kunt er dan voor kiezen om een zaak voor de rechter te laten komen maar dit is niet altijd wenselijk omdat er dan een ‘winnaar’ wordt gekozen. In zo’n geval kun je beter kiezen voor dé arbeidsmediator. Dit kun je verwachten van een arbeidsmediator.

Beide kanten worden belicht

Een arbeidsmediator kiest geen partij. Door naar het verhaal van beide partijen te luisteren zorgt de mediator ervoor dat allebei de partijen zich gehoord voelen. Dit is een positief startpunt om verder op in het traject tot een oplossing te komen, of om in ieder geval de dialoog op gang te krijgen.

De dialoog opstarten

Als het verhaal van beide partijen gehoord is kan de mediator als tussenpersoon fungeren om de dialoog tussen beide partijen weer op gang te krijgen. Door als neutrale tussenpersoon te fungeren kunnen beide partijen zich via de mediator tot elkaar wenden. Dit verkleint het risico op escalatie van het conflict en vergroot te kans dat er juist een positief resultaat behaald wordt. Het is dus handig om een mediator in de buurt te kiezen zodat de dialoog eventueel face-to-face kan plaatsvinden. Kies dan dus voor arbeidsmediation Rotterdam wanneer je bedrijf in Rotterdam gevestigd is.

Er wordt gezocht naar een win-win

Nadat de dialoog is geweest en er goed naar beide kanten van het verhaal geluisterd is kan de arbeidsmediator helpen met het vormen van een oplossing waar beide partijen iets aan hebben. Dit zorgt er dan weer voor dat beide partijen tevreden terug kunnen kijken op de uitkomst van het proces. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat beide partijen weer goed met elkaar door een deur hoeven te kunnen. Maar het betekent wel dat de situatie is verholpen.