Nadlogo

NAD 2017

12 oktober 2017

De veranderende waarde van werk

Empty Banner Banner2

Programma en downloads

Selecteer onderstaande programma onderdelen om de inzendingen te bekijken en te downloaden.

10:50 - 12:05 13:15 - 14:30 14:45 - 16:00
PS 1.1 Flexibilisering 1 (W)
(Zaal 1)
PS 2.1 Flexibilisering 2 (W)
(Zaal 1)
PS 3.1 Flexibilisering 3 (W)
(Zaal 1)
PS 1.2 ZZP'ers (B)
(Zaal 2)
PS 2.2 ZZP'ers (W)
(Zaal 2)
PS 3.2 Ideeën voor Beleid (B)
(Zaal 2)
PS 1.3 Arbeidsmarkt 1 (W)
(Zaal 3)
PS 2.3 Arbeidsmarkt 2 (W)
(Zaal 3)
PS 3.3 Arbeidsmarkt 3 - Arbeidsverhoudingen (W)
(Zaal 3)
PS 1.4 Duurzame inzetbaarheid (W)
(Zaal 4)
PS 2.4 De gevolgen van de platformeconomie voor de kwaliteit van de arbeid (B)
(Zaal 4)
PS 3.4 Sociale Zekerheid (W)
(Zaal 4)
PS 1.5 Onderwijs en arbeidsmarkt (W)
(Zaal 5)
PS 2.5 Re-integratie (W)
(Zaal 5)
PS 3.5 Leven Lang Leren (B)
(Zaal 5)
PS 1.6 HR-Beleid (B)
(Zaal 6)
PS 2.6 HRM (W)
(Zaal 6)
PS 3.6 De Waarde van Werk (W)
(Zaal 6)
Selecteer allemaal / Deselecteer allemaal

PS 1.1 Flexibilisering 1 (W)(10:50 - 12:05, Zaal 1)

(N)iets nieuws onder de zon? Een historische beschouwing van meer dan 25 jaar discussie over flexibele arbeid in het primair onderwijs.
M.J. Amsing, F. Cörvers en M.J.S.M. Van der Meer

Abstract Download 1

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt: de rol van werkgevers
F Dekker

Abstract

Flexible employment: trends, causes and consequences
B.J. Scheer, M. de Graaf-Zijl en J.A. Bolhaar

Abstract Download 1

PS 1.2 ZZP'ers (B)(10:50 - 12:05, Zaal 2)

Passende zekerheden voor werkenden
V Locht

Abstract

2 jaar na het IBO Zzp: de stand van zaken in het zzp-debat
KL van Schie en MJ Willemse-Jacobson

Abstract

Op weg naar nieuwe collectieven?
C. Rietbergen en M. Kraamwinkel

Abstract

PS 1.3 Arbeidsmarkt 1 (W)(10:50 - 12:05, Zaal 3)

Wat bepaalt de kans op werk van asielzoekers?
Daan Goutsmet en Sarah Vansteenkiste

Abstract

Blijven of terugkeren? Wat werkpatronen van Oost-Europese arbeidsmigranten ons kunnen leren over de aard van de hedendaagse migratie
A.W. Strockmeijer, P.T. De Beer en J. Dagevos

Abstract Download 1

Jong geleerd, oud gedaan?
J.G.F. Merens, A.J.E.H. Bucx en C. Meng

Abstract

PS 1.4 Duurzame inzetbaarheid (W)(10:50 - 12:05, Zaal 4)

Blended Work among Older Workers: A Multi-Level Perspective
M Damman

Abstract

De werknemer als proefkonijn? Naar een veilige omgang met nieuwe risico’s op de werkplek.
J.R. Popma

Abstract

Doorwerken na de AOW-leeftijd bij de Rijksoverheid: Is het beleid voor rijksambtenaren een succes?
J. Oude Mulders, K. Henkens en H.P. Van Dalen

Abstract Download 1

PS 1.5 Onderwijs en arbeidsmarkt (W)(10:50 - 12:05, Zaal 5)

Marktwerking in de educatie in N.Brabant: problemen en oplossingsrichtingen
MJSM Meer en R Van der Aa

Abstract Download 1

Welke rol speelt arbeidsmarktinformatie in de opleidingskeuze van mbo’ers?
D Fouarge, A Künn-Nelen, P van Eldert en D Punt

Abstract

O&O fondsen en bredere inzetbaarheid van werknemers
N.Y. Kuiper

Abstract Download 1

PS 1.6 HR-Beleid (B)(10:50 - 12:05, Zaal 6)

Werken in de toekomst
KA Zoest

Abstract Download 1 Download 2

Houdt de cao de arbeidsmarktveranderingen nog bij?
L.J. Harteveld

Abstract

ARBEIDSMIGRATIE IN DE PRAKTIJK VAN WERKEND NEDERLAND [voorlopige titel]
IBLH Gardingen en M. Buiks-Bota

Abstract

beweeglijkheid in de personele planning hoger onderwijs
WJF Berkers

Abstract Download 1

PS 2.1 Flexibilisering 2 (W)(13:15 - 14:30, Zaal 1)

Langdurig in de flex: stilstand of voorruitgang?
M.A. Spijkerman, C. van Horssen, Y Bleeker, J. Mevissen en V. Haanstra

Abstract

Determinanten van veel voorkomende loopbaantrajecten van flexwerkers
A Drongelen, H.A. van de Ven, K. Putnik, W. Smits, I. Eekhout, S.N.J. van den Bossche en A. Goudswaard

Abstract

A multichannel typology of non-standard employment careers
L Mattijssen en D Pavlopoulos

Abstract Download 1

PS 2.2 ZZP'ers (W)(13:15 - 14:30, Zaal 2)

‘Zzp’en’: voornaamste inkomen of voor erbij?
L. Kösters, J.M.M.J. Nieuweboer en N.M.A. Pouwels-Urlings

Abstract

Maakt zzp'er worden gelukkig?
EJC Josten en JD Vlasblom

Abstract

Collective solidarities and the vulnerability of zzp’ers
S Rossetti en S Heeger-Hertter

Abstract

PS 2.3 Arbeidsmarkt 2 (W)(13:15 - 14:30, Zaal 3)

A lost generation? The early career effects of graduating during a recession
AW Berge en A Brouwers

Abstract Download 1

Overstappen naar een zorgberoep of zorgberoep verlaten
P.J. Hilbers

Abstract Download 1

Componenten van werkloosheid
B.J.H. Lodder

Abstract Download 2

PS 2.4 De gevolgen van de platformeconomie voor de kwaliteit van de arbeid (B)(13:15 - 14:30, Zaal 4)

Anders organiseren van werk
N.I. Boer en C. Hendriks

Abstract Download 1

PS 2.5 Re-integratie (W)(13:15 - 14:30, Zaal 5)

Financiële zorgen van WW’ers en hun behoefte aan hulp van UWV.
HC Havinga en M Guiaux

Abstract Download 2

Mismatch tussen het vraaggerichte re-integratie-instrumentarium en de flexibele arbeidsmarkt?
J.F. Ruitenberg, F. Westhof, F. Rosing en M. C. Kovacs

Abstract

De meerwaarde van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk
P.J. Schenderling en F. Sikkema

Abstract Download 1

PS 2.6 HRM (W)(13:15 - 14:30, Zaal 6)

Gezocht: rebelse technici
S J Peters en S Corporaal

Abstract

Determinanten van inclusief werkgeversgedrag: empirische samenhangen
A.M. Hazelzet, K. Putnik en W. Otten

Abstract

Examining the role of the organisational context in experienced workers’ decision to become a future mentor: a vignette study
CJJ Roobol

Abstract

PS 3.1 Flexibilisering 3 (W)(14:45 - 16:00, Zaal 1)

Arbeidsonzekerheid en gevolgen voor partnerrelaties en gezin
E Chkalova, R van Gaalen en M. Kalmijn

Abstract

Voice behavior of temporary employees
R. Sluiter en A. Akkerman

Abstract

On The Outside Looking In? A Micro-level Analysis of Insiders’ and Outsiders’ Trade Union Membership and Perceptions of Representation
G. Jansen en A Lehr

Abstract

PS 3.2 Ideeën voor Beleid (B)(14:45 - 16:00, Zaal 2)

Sociale agenda voorwaarde voor grote arbeidsmarkttransities
EGM Bos en R Tolman

Abstract

Een betere en flexibele AOW: ‘een one size fits all pensioen is niet meer van deze tijd’
I Laureijs en C.C.H.J Driessen

Abstract

Participeren, garantie waarop?
PJEP Heijden en M.T. Rooijackers – Bos

Abstract

PS 3.3 Arbeidsmarkt 3 - Arbeidsverhoudingen (W)(14:45 - 16:00, Zaal 3)

Inclusief werkgeversgedrag
K Putnik, W Otten en A Hazelzet

Abstract

Succesfactoren en randvoorwaarden voor arbeidspools
S.E. Verbiest, W. Van der Torre en M. Van Zetten

Abstract Download 1

‘Kracht van branches’. Een verkennend onderzoek naar overwegingen en keuzes van werkgevers en vakbonden in het sociaal overleg op sectorniveau
F.H. Tros, P. de Beer, A.A. Verhoeff, J. Hazen en G. de Bruin

Abstract

PS 3.4 Sociale Zekerheid (W)(14:45 - 16:00, Zaal 4)

Mannen en vrouwen in de sociale zekerheid - hun zoekgedrag en uitstroom naar werk in beeld
J.F. Ruitenberg, J. Stouten, H.M. Zuurbier en C.M.W. Deyl

Abstract

The impact of financial pressures on unemployed job search and labor market outcomes
R. Gerards en R. Welters

Abstract

FNV-visie op Duurzame Inzetbaarheid in 9 punten
C. Goede

Abstract

Wetswijzigingen in de WW; wat werkt?
MYW Bergh

Abstract

PS 3.5 Leven Lang Leren (B)(14:45 - 16:00, Zaal 5)

Carriereperspectieven van leraren, tussen ambities en realiteit
R Aa en F Corvers

Abstract

Leven lang leren: wat kunnen beleidsmakers leren van voorbeelden uit de praktijk?
J.P.N. Timmerman en I Zuidervaart

Abstract

PS 3.6 De Waarde van Werk (W)(14:45 - 16:00, Zaal 6)

Welke variatie in arbeidsinstituties? Nederland internationaal vergeleken
S.J. Stiller en P.T. de Beer

Abstract

Participation and Legitimation. New Labour Relations and Expectations
AZ Zijlstra en MM Meerman

Abstract Download 1

De veranderende waarde van werk. Ontwikkelingen in Nederland in internationaal perspectief.
W.S. Conen en P.T. de Beer

Abstract Download 1